aYURVEDISCHE TEST: BEN IK UIT BALANS?

Het berekenen van je disbalans ligt nog gevoeliger dan je basisconstitutie. Disbalans kan zich op ontelbaar veel manieren aandienen, dus de kans is groot dat ik een van die kenmerken niet in deze test heb staan. Wel zijn bepaalde algemene kenmerken zoals obstipatie of juist diarree een teken van een disbalans in vata of juist pitta. Een aantal bekende en veel voorkomende klachten heb ik daarom opgenomen in deze test. Maar het kan dus zomaar zijn dat tijdens een consult blijkt dat je disbalans eigenlijk genuanceerder ligt, of juist in een andere dosha. Een moment opname of vragenlijst kijkt ook erg naar symptomen van iets, want onderzoek naar de oorzaak is te complex voor een dergelijke lijst. Dus: doe deze test vooral, het kan je weer nieuwe inzichten geven, maar voor een gedegen advies is het beter een afspraak in te plannen. 

 

De reden dat ik wel een test heb gemaakt, is om je een indicatie te geven aan de hand van veelvoorkomende en stereotyperende klachten die passen bij elke dosha. Een typische pitta ziekte kan bijvoorbeeld een ontstekingsziekte zoals jicht zijn, maar om elke ziekte nou in een model te passen is te complex (en soms ligt er een andere dosha aan ten grondslag, dus is behandeling ook anders). Wel zullen mensen die jicht hebben sneller donkere/gele urine hebben, of ook nog ontstekingen op andere plaatsen in het lichaam. Dit zou ook het geval zijn bij mensen die last hebben van een maagzweer, wat ook een typische pitta ziekte is. Daarom heb ik gekozen voor algemene lichamelijke uitingen, zoals in onderstaande test opgenomen. 

 

 

Daarnaast kan de functie van een oppervlakkige test zoals onderstaande ook zijn dat het lichamelijk functioneren beter in perspectief kan worden gezien. Soms denken mensen bijvoorbeeld dat ze enorm uit balans zijn, maar zal een dergelijke test misschien juist wat meer rust geven. Of ervaart men bepaalde klachten niet als vervelend, terwijl het eigenlijk wel signalen zijn die serieus genomen moeten worden. Zo heb ik bijvoorbeeld ooit iemand gehad die een vragenlijst invulde, ook een disbalans lijst, en bij de vraag over: ''heb je last van overgewicht'' de laagste score gaf. Deze man had wel duidelijk overgewicht, maar had er blijkbaar geen last van (wat uiteraard fijn is). De vraag was dus ook niet goed geformuleerd, maar deze anekdote kan wel aangeven dat mensen sommige signalen van het lichaam niet als signaal oppikken. 


Vikruti test ~ huidige constitutie ~ waar ben je uit balans

Dromen:
angstig, vliegen boos, geweld, strijd *niet onthouden*
Fysieke uitingen:
tics, trillingen, moeilijk stilzitten opvliegers, oncomfortabel warm diepe hoest, slijm ophoesten, veel slijm
Gedrag in relatie tot/bijzijn van anderen:
verward, niet goed kunnen luisteren/concentreren te perfectionistisch naar zelf en anderen koppig/weerstand tegen verandering
Gemoedstoestand veelvoorkomend:
angst, nerveus, paniek frustratie, kritisch, boos lusteloos, onverschillig, vlak
Gewicht:
snel afvallen, ondergewicht sterke schommelingen snel aankomen, overgewicht
Huidklachten:
droog, schilfers, barstjes rood, gevoelig, acne vettig, vochtig, puisten
Eetgedrag:
onregelmatig, onlogische tijden niet/laat eten geeft discomfort, trillen, irritatie excessief emotioneel eten: zoet zwaar voedsel
Ontlasting:
droog, keutels, obstipatie diarree, dunne brei, plat plakkerig (als banaan, voelt incompleet
Slaap:
onderbroken, licht, incompleet wakker door boosheid of fysieke spanning niet kunnen opstaan ondanks voldoende slaap
Urine:
lichtgeel, helder, ruikt beetje/niet ruikt sterk, donker geel troebel, schuimvorming
Voedselvertering geeft vaak:
gasvorming maagzuur, brandend gevoel moeheid, dutje willen doen

 

 

Vata %
Pitta %
Kapha %