Ayurveda op de werkvloer

Stoelmassage op kantoor, mindfulness workshops voor bedrijven, welke incentive werkt het best voor jouw personeel? En hoe weet je het best waar je welk personeelslid het best kan positioneren, hoe je verzuim terugdringt en productiviteit verhoogt? Heb je een bedrijfskundige achtergrond of een collega die graag met persoonlijkheidstesten aan komt zetten, dan heb je vast wel eens gehoord van persoonlijkheidstyperingen zoals: de 16 persoonlijkheden van Meyers-Briggs, de vier kleuren uit het DISC model, de teamrollen van Belbin of andere modellen. De Ayurveda maakt ook een onderscheid in archetypes (of dosha’s) en noemt deze Vata, Pitta en Kapha. Deze ‘’tri-dosha’’-leer gaat echter verder dan de reeds bekende management modellen en daardoor valt er nog meer winst te behalen voor bedrijven. Het enige dat er voor nodig is, is het concept van dosha’s begrijpen en toegepast peoplemanagement.

De ‘’tri-dosha’’-leer is holistisch, zeker in vergelijking met eerder genoemde en daarmee vergelijkbare persoonlijkheidstesten. Wat betekent dit? Er wordt breder naar iemands presteren, kunnen, persoonlijkheid gekeken door bijvoorbeeld ook uitspraken te doen over voor de hand liggende ziektebeelden, werkgerelateerde klachten. En tegelijkertijd een uitgebreidere verklaring te geven welke aanpak en benadering voor welk archetype het best is om re-integratie beter te laten slagen, verzuim terug te dringen, plezier in het werk te vergroten en bedrijfsconflicten te voorkomen.

 

Net als in elk ander model is niemand ooit 100% één type, wel kan je zeggen dat één type de overhand heeft of dat het een combinatietype is.

Werknemers met veel Vata zijn:

 • Nieuwsgierig
 • Enthousiast
 • Flexibel
 • Leergierig
 • Fantasierijk
 • Innovatief
 • Beweeglijk
 • Optimistisch

Werknemers met veel Pitta zijn:

 • Nauwkeurig
 • Ambitieus
 • Efficiënte werkers
 • Zelfverzekerd
 • Competitief
 • Goede planners
 • Snelle denkers / hoge intelligentie

Werknemers met veel Kapha zijn:

 • Rustig
 • Geduldig
 • Beheerst
 • Procesgericht
 • Integer
 • Hebben sterke wilskracht
 • Hebben lang uithoudingsvermogen

Elk type heb je nodig in een bedrijf en ze vullen elkaar perfect aan. Voorbeelden van typische beroepen of sectoren die per archetype het best passen:  

 • Vata: docent creatieve of bewegingsvakken, kunstenaar, schrijver, fotograaf, artiest, muzikant, filosoof, creatief brein, columnist, hulpdiensten, mediator, projectmedewerker, theoloog, sociaal werkers, uitvinders, ontwerpers, BHV-ers, trainers/coaches, journalisten.
 • Pitta: advocaat, leraar, arts, podium beroepen, ingenieur, projectleider, organisatorische functies, rechter, ondernemers, politiek, bestuursfuncties, defensie, stijling- en inrichting, verzorging en beauty, bankier, politicus (zichtbaar/ op de voorgrond).
 • Kapha: strategische functies, verpleegkundige, beleidsmedewerker, HR manager, psycholoog, administratief medewerker, zwaar fysieke arbeid, tuinbouw, logistiek, fabriekswerk, notaris, politicus (minder zichtbaar dan pitta).

Helaas is er ook een keerzijde aan elke dosha wanneer deze uit balans is:

Zo zullen Vata’s door de continue beweging in hun hoofd en levensstijl het vaakst te laat komen, een rommelig bureau hebben, onnauwkeurig werken, niet stil kunnen zitten, onbesluitvaardig zijn en het meest gevoelig voor o.a. de volgende werk-gerelateerde of werk belemmerende factoren: 

 • Stress
 • Burn-out
 • Overprikkeld
 • Hoogsensitiviteit / HSP
 • AD(H)D
 • Depressie
 • Hoofdpijn/ migraine (door HSP/ overprikkeling/ druk)

Pitta’s daarentegen, omdat ze zo nauwkeurig en fanatiek zijn, vervallen juist weer in overmatig perfectionisme, zijn snel boos te krijgen, denken het altijd beter te weten, zijn snel jaloers en worden geprikkeld door alles dat in hun onrechtvaardig is, en zijn hierdoor als hun Pitta te hoog is geen prettige teamplayers. Voorbeelden van Pitta gerelateerde uitdagingen van invloed op werk en verzuim:

 • Burn-out
 • Hoofdpijn / migraine (door de lat te hoog te leggen)
 • Bedrijfsconflicten
 • ADHD
 • Hoge bloeddruk

Bij Kapha’s zal je je eerder irriteren aan hun traagheid, moeilijk op gang komen in de ochtend, langzaam in beslissingen maken, slecht tegen verandering kunnen en zich daar aan aanpassen, slecht korte termijn geheugen, koppigheid bij afwijken procedures of bedrijfsetiquette. Voorbeelden van Kapha gerelateerde uitdagingen van invloed op werk en verzuim:

 • Depressie
 • Overgewicht / hart- en vaatziekten
 • Longproblemen
 • Diabetes type 2
 • Hoge bloeddruk
 • Lethargie
 • Hoofdpijn/migraine (door traagheid en leefstijl)

Naast typeringen en ziektebeelden geeft de Ayurveda ook advies voor een gezond en gelukkig (werk-)leven. Omdat iedereen een eigen verhouding heeft van de dosha’s en dat door invloeden van buitenaf – dat ook bij iedereen verschillend is – kan veranderen, werkt een individuele aanpak het beste. Peoplemanagers vervullen hierbij een belangrijke sleutelrol. Dit zijn leidinggevenden met meer oog voor de individuen in hun team of organisatie, in tegenstelling tot pragmatische prestatiegerichte managers. Een competente peoplemanager zal zien dat mindfulness op kantoor niet bij elke medewerker past, dat een bonussysteem elke medewerker anders motiveert, of dat een bedrijfsmassage bij een Vata meer succes heeft dan een Kapha. Als in jouw bedrijf de managers meer prestatiegericht en pragmatisch leidinggeven en ook de bedrijfscultuur hier naar is, vraagt dit om een zorgvuldige veranderstrategie. Maar zodra de HR-medewerkers in jouw bedrijf peoplemanagement (anders gaan) implementeren of extern hulp inschakelen om de archetypes te onderscheiden per individu zullen incentives zoals stoelmassage op kantoor, mindfulnesstraining, een beloningssysteem of aangepaste bedrijfskantine sneller het gewenste resultaat op uw medewerkers hebben. Medewerkers komen vaker in de juiste functie terecht, problemen die hun presteren en arbeidsethos beïnvloeden worden eerder gesignaleerd, productiviteit gaat omhoog, verzuim neemt af, en zij voelen zich beter gehoord en zijn loyaler. 

Everyone benefits!

Om meer te weten hoe dit er voor jouw bedrijf uit kan zien zal er gekeken moeten naar het type sector, managementstijl, bedrijfscultuur, cijfers van verzuim en verloop, personeelsbeleid, vormgeving van werkplekken, etc. Wil je een advies voor jouw organisatie kunnen we samen kijken naar hoe breed of diepgaand het onderzoek en daaruit voortvloeiende adviesrapport gewenst is. Je kan contact met met opnemen via het contactformulier of via info@marmamama.com. Voor bedrijfsmassage of een mindfulness workshop voor bedrijven verwijs ik naar deze pagina. Te allen tijde geldt dat ik rekening houdt met elk individu dat langs komt voor consult, bedrijfsmassage of aanwezig is in een mindfulnesstraining op basis van hun unieke verhouding van de archetypes. Want iedere werknemer is uniek, heeft zijn eigen kracht en verdient een persoonlijke benadering. Reactie schrijven

Commentaren: 0